Érdekel a gazdaság meglátogatása? Kattints ide és vedd fel velünk a kapcsolatot.

Érdekel a gazdaság meglátogatása?

Kattints ide és vedd fel velünk a kapcsolatot.

nyilvanos_palyazot_v2

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2024-ES RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban MMÖNK) A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024. évi 4. intézkedése alatt megvalósuló projekt keretében felkéri az érdeklődőket, hogy nyújtsák be pályázataikat a 2024. évi rendezvények támogatására.

A pályázati felhívás célja a helyi, minőségi és hagyományos élelmiszerek népszerűsítése a programterületen, valamint a mezőgazdasági termelők ösztönzése a szervezett rendezvényeken való aktív részvételre.

A pályázati felhívás keretében a támogatás összege legfeljebb 50.000,00 EUR. Az egy rendezvényre jutó összeg általában legfeljebb 3.500 euróra lehet.

1. Hogyan támogathatjuk Önt?

A) PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

-pénzügyi támogatás, továbbá

-a rendezvényhez szükséges eszközök (sátrak; asztalok és padok, bárasztalok és székek, hűtőszekrények; pohármosó utánfutó, aggregátor);

-a rendezvény népszerűsítése az MMÖNK promóciós csatornái által.

B) ANYAGI JELLEGŰ TÁMOGATÁS

-a rendezvényhez szükséges eszközök (sátrak; asztalok és padok, bárasztalok és székek, hűtőszekrények; pohármosó utánfutó, aggregátor);

-a rendezvény népszerűsítése az MMÖNK promóciós csatornái által.

2. Mit várunk cserébe?

-a promóciós anyagokon és a rendezvényen fel kell tüntetni a rendezvény támogatóját;

-a mintagazdaság népszerűsítését a rendezvényen.

3. Kit támogatunk?

-A pályázó lehet egyesület, közintézmény vagy más, a rendezvényt szervező természetes vagy jogi személy;

-minden pályázó javasolhat egy eseményt vagy tematikusan összefüggő események sorozatát;

-a rendezvénynek a programterületen kell megvalósulnia:

–      Dobronak község: Dobrovnik / Dobronak és Žitkovci / Zsitkóc,
–      Hodos Község: Hodoš / Hodos és Krplivnik / Kapornak,
–      Moravske Toplice Község: Čikečka vas / Csekefa, Motvarjevci / Szentlászló, Pordašinci / Kisfalu, Prosenjakovci / Pártosfalva, Središče / Szerdahely,
–      Lendva Község: Banuta / Bánuta, Čentiba / Csente, Dolga vas / Hosszúfalu, Dolgovaške gorice / Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi / Völgyifalu, Dolnji Lakoš / Alsólakos, Gaberje / Gyertyános, Genterovci / Göntérháza, Gornji Lakoš / Felsőlakos, Kamovci / Kámaháza, Kapca / Kapca, Kot / Kót, Lendava / Lendva, Lendavske gorice / Lendavahegy, Mostje / Hídvég, Petišovci / Petesháza, Pince / Pince, Pince Marof / Pincemajor, Radmožanci / Radamos, Trimlini / Hármasmalom, valamint
–      Šalovci Község: Domanjševci / Domonkosfa.

-a rendezvénynek vagy rendezvénysorozatnak a mezőgazdasági termelés és feldolgozás, a gasztronómia, a helyi élelmiszerek népszerűsítése és a minőségi élelmiszerek népszerűsítése területén kell megvalósulnia;

-a rendezvény nyilvános és minden látogató számára nyitott;

-az A) pontban továbbá:
– az eseménynek a felhívás közzététele és 2024. szeptember 30. között kell lezajlania;
– a rendezvénynek legalább három mezőgazdasági üzemet kell népszerűsítenie;
– ugyanarra a célra (költségre) nem részesülhet állami támogatásban (a kettős finanszírozás tilalma);
– meg kell határozni, hogy a támogatás mire kerül felhasználásra (a jelen pályázati felhívás keretében elszámolható költségek a rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek kizárólag a mezőgazdasági termelés és feldolgozás, a gasztronómia, a helyi élelmiszerek népszerűsítése és a minőségi élelmiszerek népszerűsítése területére vonatkozóan).

4. Kiválasztás

Minden pályázatnak meg kell felelnie a 3. pontban meghatározott feltételeknek, ellenkező esetben elutasításra kerül.

Az A) pont szerinti pályázatok a beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra a források kimerüléséig. Az eseményekhez szükséges eszközöket a szervezők kölcsönvehetik. A támogatást a szervezők bankszámlájára utalják a kifizetési kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, a rendezvényről szóló teljes beszámolóval és az igazoló dokumentumokkal együtt. A beszámoló benyújtásának végső határideje a rendezvényt követő 20 nap.

A B) pont szerinti pályázatokat a pályázat beérkezésének sorrendjében vesszük figyelembe a kapacitás betöltéséig. A szervezőkkel szerződéskötésre kerül sor a rendezvény támogatására. A rendezvény után a szervezőnek a rendezvényt követő 20 napon belül jelentést kell benyújtania.

4.1. A pályázat tartalma

Pályázatát a kitöltött jelentkezési űrlapon (a rendezvény szervezőjének alapadatai, a rendezvény adatai) nyújtsa be a dokumentációval együtt:

A) pont szerinti támogatás
– a tervezett rendezvény programja a rendezvény tervezett időpontjával,
– indoklás arról, hogy a támogatás mit tesz hozzá a rendezvényhez,
– a szükséges források, megjelölve a felhasználás célját (a források összege a pályázat elbírálásakor kerül meghatározásra),
– a 3. pont szerinti indoklást alátámasztó dokumentumok.

B) pont szerinti támogatás
– a tervezett rendezvény leírása a rendezvény tervezett időpontjával együtt,
– indoklás arról, hogy a támogatás mit tesz hozzá a rendezvényhez,
– a 3. pont szerinti indoklást alátámasztó dokumentumok.

4.2. Eljárás

Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek határidőre érkeznek be és tartalmazzák valamennyi szükséges dokumentációt. A pályázókat a benyújtástól számított 5 munkanapon belül értesítik a kiválasztásukról. A pályázat odaítéléséről szóló döntés részeként a pályázóknak megküldik a szerződést aláírásra.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja

Az A) pont szerinti pályázatokat legkésőbb 2024. 05. 31-ig lehet benyújtani.
A B) pont szerinti pályázatokat 2024-ben egész évben be lehet nyújtani.

Kérjük, hogy pályázataikat az igazoló dokumentumokkal együtt adják le személyesen a Fő utca 7., 9220 Lendva címen, illetve küldjék el a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Fő utca 7., 9220 Lendva címre a következő jelzéssel: FELNYITNI TILOS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2024-ES RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA.

6. További információk

További információkat az [email protected] e-mail-címe kérhet.

                                                                   ORBAN Dušan
az MMÖNK Tanácsának
elnöke

Mellékletek:
Jelentkezési űrlap A
Jelentkezési űrlap B