Ali vas zanima obisk kmetije? Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

Ali vas zanima obisk kmetije?

Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

O PROJEKTUPrva Vzorčna Kmetija v Sloveniji

Programsko območje, kjer živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti, ima geografske značilnosti ravninskega in gričevnatega sveta z izrazitim agrarnim značajem. Kljub ugodnim naravnim danostim število kmetijskih gospodarstev na tem območju vedno bolj upada. Kmetijstvo na tem območju se srečuje s težavo zaradi staranja prebivalstva, selitve mladih, pomanjkanja podjetniške pobude, neorganiziranosti pridelovalcev in majhnosti kmetijskih gospodarstev. Zato želimo z delovanjem Vzorčne Kmetije in s spodbujanjem kmetijstva na omenjenem programskem območju spodbuditi pridelavo in predelavo lokalnih kmetijskih izdelkov ter posledično dvigniti ponudbo in povpraševanje po lokalnih kmetijskih izdelkih.

Za narodno skupnost so pomembni ohranjanje kmetijskih dejavnosti, ustvarjanje pogojev za vključevanje mladih, večja uspešnost pridelovalcev, možnosti zaposlovanja v povezavi s turizmom in ohranjanje poseljenosti narodnostno mešanega območja. Ob večji gospodarski učinkovitosti so pomembni tudi ohranjanje kulturne krajine s tradicionalnimi kmetijskimi dejavnostmi, razvoj podeželja, večja samooskrba s hrano in nasploh pospeševanje razvoja kmetijstva.

 

logo

Glavne dejavnosti v projektu:
– Spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k dejavni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« ter uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na programskem območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi;
– Vzpostavitev črede konj;
– Vzpostavitev črede glav govedi;
– Vzpostavitev legla krškopoljski prašič in »mangalica«;
– Vzpostavitev živalskega vrta domačih živali;
– Spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil;- Vzpostavitev logistike za lokalno – Vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada špargljev in jagodičevja;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada namiznega grozdja;
– Vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce (parkirišče, sanitarije, sprehajalne poti);
– Razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno enoto na področju kmetijstva;
– Postavitev sončne elektrarne;
– Vzpostavitev sistema trajnostne oskrbe z vodo;
– Vzpostavitev trajnostnega sistema ravnanja z odpadki kmetije-kompostiranje.

O PROJEKTUPrva Vzorčna Kmetija v Sloveniji

Programsko območje, kjer živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti, ima geografske značilnosti ravninskega in gričevnatega sveta z izrazitim agrarnim značajem. Kljub ugodnim naravnim danostim število kmetijskih gospodarstev na tem območju vedno bolj upada. Kmetijstvo na tem območju se srečuje s težavo zaradi staranja prebivalstva, selitve mladih, pomanjkanja podjetniške pobude, neorganiziranosti pridelovalcev in majhnosti kmetijskih gospodarstev. Zato želimo z delovanjem Vzorčne Kmetije in s spodbujanjem kmetijstva na omenjenem programskem območju spodbuditi pridelavo in predelavo lokalnih kmetijskih izdelkov ter posledično dvigniti ponudbo in povpraševanje po lokalnih kmetijskih izdelkih.

Za narodno skupnost so pomembni ohranjanje kmetijskih dejavnosti, ustvarjanje pogojev za vključevanje mladih, večja uspešnost pridelovalcev, možnosti zaposlovanja v povezavi s turizmom in ohranjanje poseljenosti narodnostno mešanega območja. Ob večji gospodarski učinkovitosti so pomembni tudi ohranjanje kulturne krajine s tradicionalnimi kmetijskimi dejavnostmi, razvoj podeželja, večja samooskrba s hrano in nasploh pospeševanje razvoja kmetijstva.

 

Glavne dejavnosti v projektu:
– Spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k dejavni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« ter uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na programskem območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi;
– Vzpostavitev črede konj;
– Vzpostavitev črede glav govedi;
– Vzpostavitev legla krškopoljski prašič in »mangalica«;
– Vzpostavitev živalskega vrta domačih živali;
– Spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil;- Vzpostavitev logistike za lokalno – Vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada špargljev in jagodičevja;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada namiznega grozdja;
– Vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce (parkirišče, sanitarije, sprehajalne poti);
– Razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno enoto na področju kmetijstva;
– Postavitev sončne elektrarne;
– Vzpostavitev sistema trajnostne oskrbe z vodo;
– Vzpostavitev trajnostnega sistema ravnanja z odpadki kmetije-kompostiranje.

Glavne dejavnosti v projektu:
– Spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k dejavni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« ter uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na programskem območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi;
– Vzpostavitev črede konj;
– Vzpostavitev črede glav govedi;
– Vzpostavitev legla krškopoljski prašič in »mangalica«;
– Vzpostavitev živalskega vrta domačih živali;
– Spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil;- Vzpostavitev logistike za lokalno – Vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada špargljev in jagodičevja;
– Vzpostavitev vzorčnega nasada namiznega grozdja;
– Vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce (parkirišče, sanitarije, sprehajalne poti);
– Razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno enoto na področju kmetijstva;
– Postavitev sončne elektrarne;
– Vzpostavitev sistema trajnostne oskrbe z vodo;
– Vzpostavitev trajnostnega sistema ravnanja z odpadki kmetije-kompostiranje.