Ali vas zanima obisk kmetije? Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

Ali vas zanima obisk kmetije?

Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024

Po uspešno zaključenem Programu spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje od 2017–2020 Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost izvaja Program za naslednje obdobje, ki traja od 2021 do 2024. Oba Programa sta namenjena razvoju gospodarske osnove programskega območja programa, ki predstavlja območje kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti programskega območja.

Program je sestavljen iz treh ukrepov: Spodbujanje naložb v gospodarstvu na programskem območju, Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, Promocija  programskega območja in podpora pri izvajanju programa. Našteti ukrepi tvorijo povezano celoto več področij, z izvajanjem katerih želimo ustvariti čim več novih delovnih mest s hkratnim ohranjanjem že obstoječih, vzpostaviti nove infrastrukture in posodabljati že obstoječe ter povečati samo privlačnosti programskega območja, predvsem pa nuditi podporo pri izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja samo programsko območje. Območje razpolaga z najrazličnejšimi turističnimi znamenitostmi, turistični promet pa se iz leta v leto povečuje. Izpostaviti je treba tudi bogato madžarsko–slovensko dvojezično kulturo, ljudsko tradicijo, gastronomske posebnosti in vina ter možnost aktivnega turizma in zdravilno termalno vodo.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 – spremembe

Program spodbujanja 2021-2024 2. sprememba

Program spodbujanja 2021-2024 3.sprememba

Ukrep 4

Izvajanje podukrepa 4.2

Povzetek informacij o državni pomoči, identifikacijska številka pomoči: SA. 102715 (2022/XA)

Povzetek informacij o državni pomoči, identifikacijska številka pomoči: SA.109626

Competition Policy (europa.eu)